UREJANJE OKOLICE

Poleg do zdaj naštetih storitev, nudimo tudi vrtnarsko dejavnost.

Ta vključuje:

 • obrezovanje grmovnic,
 • košnjo trave,
 • obrezovanje žive meje,
 • obrezovanje sadnih dreves,
 • obrezovanje okrasnih dreves,
 • spomladansko čiščenje okolice,
 • spravilo listja,
 • zasaditev rastlin po naročilu,
 • itd…

Košnjo trave okoli objektov opravljamo z vrtnimi traktorji, ročnimi vrtnimi kosilnicami in z motorno koso na nitko.

Klasično staro košnjo višje zatravitve kosimo pa s klasično ročno koso. Pomembno je vedeti, da večkrat ko kosimo travo, lepša je. S pogostejšo košnjo se trava zgosti in močneje učvrsti v travnata tla. Rast trave se razlikuje glede na mesece. Zgodaj spomladi, pozno jeseni in v najtoplejši poletni pripeki je rast počasnejša kot v “normalni” sezoni rasti. V normalnih temperaturnih okoliščinah travo kosimo krajše, v poletnih sušnih mesecih pa jo pustimo višjo in s tem zmanjšamo izhlapevanje tal ter sušenje trave in korenin.

Nudimo:

 • Košnja trave okoli hiš
 • Košnja trave okoli blokov
 • Košnaja parkov po naseljih
 • Košnja zelenice okoli hiš, blokov, naselij
 • Košnja trave okoli poslovnih objektov
 • Košnjo v zahtevnejših pogojih – travnate klančine
 • Pogodbena sezonska košnja – vzdrževanje objektov tako za podjetja kot tudi privat naročnike

V kolikor ni dogovorjeno drugače po končani košnji, pokošeno travo tudi odpeljemo na ustrezno odlagališče.